Process- och skiljemannarätt

Ibland kommer parterna inte fram till en samförståndslösning och då återstår att vända sig till tingsrätten för att få saken prövad i domstol. Det kan gälla att få betalt för en leverans, att kräva skadestånd eller att lösa en arbetstvist. Överväger du att stämma din motpart, eller har du redan blivit stämd, är det viktigt att du får professionell hjälp för att förbereda och ta dig igenom processen. Har något blivit fel från början är det ofta svårt att rätta till i efterhand.

Grundregeln är att den vinnande parten får ersättning för sina advokatkostnader. Företag har ofta rättsskyddsförsäkringar som reducerar kostnadsrisken avsevärt. För privatpersoner ingår ibland rättsskydd i hemförsäkringen, såsom för tvister om huset eller köpeavtal.

Advokatfirman Engström har långvarig erfarenhet av processer i tvistemål, både i tings- och hovrätten. Kontakta oss för en första bedömning och gärna så tidigt som möjligt innan du hamnar i domstol.

bettina   

Bettina Schütz-Gärdén           Katja Ober