Avtalsrätt

Ett skarpt och genomtänkt avtal borgar för en tydlig och jämlik affärsrelation – och ytterst mer lönsamma affärer. Ett väl genomarbetat avtal är också en klok investering för framtiden i syfte att förutse och undvika tvister.

Advokaterna vid Engström & Co har lång erfarenhet av att biträda bolag vid såväl enklare som mer komplexa affärsuppgörelser. Vi hanterar dagligen en variation av kommersiella avtal och vi har stor vana av att upprätta, granska och förhandla olika typer av avtal såsom licensavtal, konsultavtal, distributions- och agentavtal, aktieägaravtal, aktieöverlåtelseavtal och köpeavtal för att nämna några. Vi kan också bistå er vid upprättande av allmänna villkor för återförsäljare, webshopar m.m. Våra advokater har gedigen erfarenhet av att föra avtalstvister i domstol.

Kontakta oss gärna för rådgivning om hur vi bäst hjälper dig med ditt ärende.

   sven   Robin Kvist

Katja Ober                                Sven Fjellander                      Robin Kvist