Allmänna Villkor för Advokatfirman Engström & Co

 

Uppdrag och tillsyn

Uppdraget lämnas till Advokatfirman Engström & Co AB (Advokater, biträden och advokatbyrån där dessa verkar).

Advokatfirman är underkastad Advokatsamfundets etiska regler och tillsyn enligt lag.

 

Arvode

Arvode debiteras såsom timarvode. Fakturering sker löpande, vanligtvis som månatliga delfakturor.

Advokatfirman förbehåller sig rätten att debitera klienten i förskott på arvode eller arvodesbelopp à conto. Vidare skall Advokatfirman äga rätt till skäligt förskott för utlägg och kostnader.

Har inte fakturering skett genom löpande delfakturor, utfärdas sluträkning när uppdraget är slutfört eller eljest upphört.

Vid betalningsdröjsmål utgår påminnelseavgift med 150 kr samt dröjsmålsränta enl. räntelagen.

 

Ansvarsbegränsning

Advokatfirman ansvarar för skada som klienten lidit endast om skadan vållats av Advokatfirman genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret skall vara begränsat till fem miljoner /5.000.000/ SEK.

 

Information om dataskydd

Personuppgifter som Advokatfirman erhåller i samband med klientuppdraget behandlas av Advokatfirman eller överförs till tredje part så vitt det är nödvändigt för att kunna fullgöra uppdraget eller andra skyldigheter enligt avtal, lag eller advokatetikens regler. Uppgifter kan därvid bl.a. komma att behandlas elektroniskt i klientregister bokföringsprogram eller liknande.

Personuppgiftsansvarig är Advokatfirman Engström & Co AB. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med EU-Dataskyddsförordningen och dess svenska följdlagstiftning samt advokatetiken och sekretessbestämmelser.

Närmare information om dataskyddet finns här.

 

Övrigt (internationella uppdrag)

Klienten samtycker till att Advokatfirman, om svensk lag så kräver, meddelar klientens mervärdesskattenummer till Skatteverket i samband med periodisk redovisning av momsfria fakturor och att klientförhållandet därmed röjs.

Uppdragsförhållandet skall vara underkastat svensk materiell rätt.

 

Tvister

Tvister med anledning av uppdragsförhållandet skall prövas av svensk domstol.

Vid tvister som inte kunnat lösas i godo, kan klienten som är konsument också vända sig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd för alternativ tvistelösning, Post­adress: Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm, epost: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se.

För närmare information se: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

Advokaten är skyldig att medverka i nämndens prövning och måste följa nämndens beslut.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor / By continuing to use this site you approve the use of cookies. mer information / more information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng