Köprätt

Reglerna inom köprättens område aktualiseras främst i situationer där ett upprättat köpeavtal inte får de resultat som parterna avsett eller i situationer där köpeavtal helt saknas. Det kan röra sig om olika problem som uppstått i en affärsrelation, såsom att en köpt vara inte motsvarar avtalat skick eller inte levererats i tid, att en fastighet har skador som köparen inte hade räknat med eller att ett bolag inte har de förutsättningar som köparen kunnat förvänta sig. Om parterna inte har ett utförligt avtal kan istället Konsumentköplagen, Lagen om internationella köp och Köplagen bli tillämpliga.

Advokaterna vid Engström & Co har bred erfarenhet av köprättsliga tvister, samt av rådgivning och utformning av diverse avtal avseende köp av bl.a. fastigheter och företag.

Kontakta oss gärna för rådgivning om köprätt och hur vi bäst hjälper dig med ditt ärende.

sven    Katja Ober    Jens-Peter Katzoreck

Sven Fjellander                       Katja Ober                              Jens-Peter Katzoreck