Bettina Schütz-Gärdén

Dr. jur., Rechtsanwältin (Tyskland) och Advokat.

Utbildning: Studier i juridik vid universiteten i Bonn, Toulouse, Freiburg och Lund. Licence en droit vid universitetet i Toulouse 1990. Första Staatsexamen i juridik (jur kand) vid universitetet i Freiburg 1994, andra Staatsexamen Freiburg 1999. Tysk doktorspromotion 1998.

Tidigare verksamhet: Forskningsanställd vid Max-Planck-Institut för internationell och utländsk straffrätt, Freiburg, 1994-1997. Lektor vid Centrum för Frankrike-Studier vid universitetet i Freiburg 1995-1996. Medarbetare hos Engström & Co sedan 1999. Partner sedan 2011.

Medlemskap och uppdrag: Rechtsanwaltskammer Freiburg (1999), Sveriges Advokatsamfund (2002), Tysk-nordiska Juristföreningen (styrelse), Tyska evangeliska församlingen i Malmö (församlingsrådets ordförande 2001-2010, 2015-).

Språk: tyska, svenska, franska, engelska.

Särskild inriktning: Tyska klienter; bolags- och handelsrätt, arbetsrätt, fastighetsrätt och entreprenadjuridik, internationell privat- och processrätt, rättsprocesser och skiljeförfaranden, inkasso och verkställighet av utländska domar i Sverige; internationell arvsrätt, diverse styrelsemandat, särskilt för svenska dotterbolag med tyska ägare.

bettina.schutz-garden@advokat-engstrom.se

Tel. direkt: +46- (0) 40-20 96 64