M&A (Mergers & Acquisitions) – Företagsöverlåtelser

Att köpa eller sälja ett företag kräver noggranna förberedelser. Som köpare behöver man göra en grundlig genomgång (”due diligence”) juridiskt och ekonomiskt av företaget som är föremål för ens intresse. Hur ser företagets avtal och förpliktelser ut? Ägarstruktur?

Finns ansvarsbegränsningar mot kunder eller riskerar företaget dyra anspråk från kunder för fel i produkter etc? Hur ser anställningsförhållandena ut, finns kollektivavtal – eller kanske inga avtal alls? Finns det tvister eller risk för sådana? Hur ser förhållandena ut beträffande rörelsefastighet eller ev. hyrda lokaler, miljörisker, osv?

Som säljare måste man veta vad man säljer, vilka avtal som binder företaget och vilka risker företaget löper som kan resultera i krav från köparen. Ofta behöver saker redas ut innan försäljningen, avtal ingås eller sägas upp, dokumentation tas fram.

Inför en förhandling kan ett sekretessavtal krävas för att skydda affärshemligheter och hindra att information ”läcker”.

Ett memorandum över vad man preliminärt diskuterat om pris och villkor (”Letter of Intent”) kan behövas för att ge struktur åt förhandlingarna.

Vilka skattekonsekvenser kan dyka upp? Hur skall en försäljning struktureras?  Frågorna är många och komplicerade. Då är det klokt att ha erfarna affärsjurister med sig från början.

Advokatfirman Engström & Co har stor erfarenhet av såväl planering som genomförandet av due diligence, avtalsförhandlingar och avtalsskrivning från både köpar- och säljarsidan.

Jens-Peter Katzoreck   

Jens-Peter Katzoreck         Bettina Schütz-Gärdén