Information om dataskydd

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskydds-förordningen (2016/679/EG), GDPR

 

Inledning

Advokatfirman Engström & Co AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi erhåller och behandlar i samband med att ett uppdrag förbereds eller i samband med ett meddelat klientuppdrag.

Personuppgifter omfattar all information som kan härledas till en fysisk person och som ger uttryck för dennes identitet t.ex. i fysiskt, ekonomiskt eller socialt hänseende (se art. 4 punkten 1 GDPR).

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi då inte kommer kunna genomföra nödvändiga jävs- och penningtvättskontroller. I ett pågående uppdrag kan vi i så fall ev. inte längre ta tillvara dina intressen med vederbörlig omsorg och på bästa sätt, vilket kan leda till rättsförlust och/eller att vi frånträder uppdraget.

 

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra lagstadgade jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroller, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av art 6, 1 st, b) och c) GDPR.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse enl. Art 6, 1 st, f) GDPR att utveckla verksamheten och kommunicera med våra klienter och övriga kontakter. Vi lämnar aldrig ut uppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående såsom domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud och andra tredje parter, annat än i de fall då

(i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig,

(ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,

(iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller

(iv) vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

 

Tid

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Engström & Co AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

 

Rätt till information mm

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatfirman Engström & Co AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

 

Tillsynsmyndighet

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbe-tar.

 

Ansvariga, Kontakt

Kontakta oss på engstrom@advokat-engstrom.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är:

Advokatfirman Engström & Co AB, org.nr. 556849-4339,
Jungmansgatan 12
211 11 Malmö,
Tel. 040-309070
www.advokat-engstrom.se
engstrom@advokat-engstrom.se

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor / By continuing to use this site you approve the use of cookies. mer information / more information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng