Bolagsrätt

Bolagsrätten, som ingår i associationsrätten, är ett omfattande och viktigt rättsområde. Det finns flera bolagsformer:

Aktiebolag: Bestämmelserna om aktiebolag, deras bildande och organisation, ledning och – eventuellt – upplösning, finns i aktiebolagslagen. En stor fördel är, att aktieägarna begränsar sitt ansvar för bolagets skulder till aktiebolagets tillgångar – i regel!

Handelsbolag: Bestämmelserna finns i Lag om Handelsbolag och enkla bolag. I handelsbolaget är delägarna (bolagsmännen) personligt och solidariskt ansvariga för alla skulder i bolaget, undantaget den variant på handelsbolag som kallas:

Kommanditbolag: I dessa bolag, som är något av en hybrid mellan handelsbolag och aktiebolag, kan man avtala att en (eller flera) av bolagsmännen är obegränsat ansvarig (komplementär), medan en eller flera bolagsmän kan begränsa sitt ansvar till vad man satt in i bolaget (kommanditdelägare). Ofta är ett aktiebolag komplementär och fysiska personer kommanditdelägare. Vissa bl.a. skattemässiga fördelar finns med denna bolagsform.

Aktiebolag är den vanligaste bolagsformen i Sverige.

Ägare i såväl aktiebolag som handelsbolag kan genom aktieägar- eller konsortialavtal resp. handelsbolagsavtal, träffa avtal om ägande, förvaltning och beslutsfattande, liksom kring fördelningen av vinst eller förlust, samt rätten eller förbudet att sälja aktier eller andelar.

Dessa avtal är komplicerade och kräver noggranna överväganden. Advokatfirman Engström har lång erfarenhet på området, och biträder regelbundet sina klienter med råd vid val av företagsform, bolagsbildningar och upprättande av aktieägar- och bolagsavtal.

Flera av oss har erfarenhet av styrelsearbete i både större och mindre företag.

    bettina

Sven Fjellander                       Bettina Schütz-Gärdén