Arbetsrätt

Reglerna kring anställningsavtal, som finns bland annat i LAS – Lagen om anställningsskydd och i MBL – Medbestämmandelagen, är komplicerade. Lagreglerna har stor betydelse för både företaget och den anställde, t.ex. vid uppsägning pga. arbetsbrist eller av personliga skäl, liksom vid omorganisationer och företagsöverlåtelser.

Ett enda misstag från arbetsgivarens sida, såsom en felaktighet i turordningslistor, brister i omplaceringsutredningar och missad förhandlingsskyldighet kan leda till besvärliga arbetstvister med stora skadestånd och höga rättegångskostnader som följd.

Advokatfirman har stor erfarenhet av att ge råd i arbetsrättsliga frågor, såsom upprättande av anställnings- och VD-avtal, förberedelser inför biträde vid MBL-förhandlingar kring omorganisationer, omstruktureringar och uppsägningar, liksom av arbetstvister.

En konsultation med någon av våra jurister innan åtgärder beslutas är ofta en klok åtgärd för att undvika kostsamma tvister och skadestånd.

 

    bettina

Katja Ober                                Bettina Schütz-Gärdén