Sven Fjellander

Advokat.

Utbildning: Jur kand vid Lunds Universitet. Tingsnotarie vid Ljungby tingsrätt 1981-1983.

Tidigare verksamhet: Legal Adviser hos Skanska International 1984-1994. Chief Legal Adviser och medlem i ledningsgruppen hos Skanska International Building AB 1994-1999. Chief Legal Adviser, Vice President och medlem i ledningsgruppen hos Skanska Central Europe AB 1999-2001. Medarbetare hos Engström & Co sedan 2001. Partner sedan 2011.

Medlemskap och uppdrag: Sveriges Advokatsamfund (2003), IBA (International Bar Association), Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt, Södra Sveriges Byggnadstekniska Samfund.

Språk: svenska, engelska, franska, (tyska).

Särskild inriktning: Bygg- och Fastighetsrätt, Avtals- och Handelsrätt, Bolagsrätt.

sven.fjellander@advokat-engstrom.se

Tel. direkt: +46- (0) 40-20 96 63