Lars Engström

Advokat. Of counsel.

Utbildning: Jur kand och högre examen (Master) i skatterätt och bolagsrätt vid Lunds Universitet. Tingsnotarie, Växjö tingsrätt. Kammarrättsfiskal, Kammarrätten i Göteborg.

Tidigare verksamhet: Delägare i olika advokatbyråer. Grundade Advokatfirman Engström & Co 1985.

Medlemskap och uppdrag: Sveriges Advokatsamfund. Diverse styrelseuppdrag.

Språk: svenska, engelska, tyska, (franska).

Särskild inriktning: Bolags- och Handelsrätt, Skatterätt, Företagsöverlåtelser, Marknads- och Obeståndsrätt.

engstrom@advokat-engstrom.se

Tel. mobil: +46-(0) 708 94 09 23