Hans Lundström

Advokat. Of Counsel.

Utbildning: Jur kand vid Lunds Universitet. Länsrättsnotarie Länsrätten Linköping 1980-1982. Master of European Law vid Lunds Universitet (LL.M) 2000.

Tidigare Verksamhet: Bankjurist Föreningsbanken 1982-1996. Ställföreträdande bankchef 1991-1996. Anställning Föreningssparbanken 1997-1999. Medarbetare hos Engström & Co sedan 2000. Partner sedan 2011.

Medlemskap: Sveriges Advokatsamfund (2004).

Språk: svenska, engelska, (tyska).

Särskild inriktning: Skatterätt, Konkurrensrätt, EG-rätt, Handelsrätt, Offentlig upphandling, Företagsöverlåtelser, Bank- och Finansrätt.

hans.lundstrom@advokat-engstrom.se