Lars Engström

Advokat.

Utbildning: Jur kand och högre examen (Master) i skatterätt och bolagsrätt vid Lunds Universitet. Tingsnotarie, Växjö tingsrätt 1973-1975. Kammarrättsfiskal, Kammarrätten i Göteborg 1975-1976.

Tidigare verksamhet: Delägare i Styrbjörn Gärde Advokatbyrå 1988-1994. Grundade Advokatfirman Engström & Co 1985.

Medlemskap och uppdrag: Sveriges Advokatsamfund (1979). Diverse styrelseuppdrag (Bauhaus).

Språk: svenska, engelska, tyska, (franska).

Särskild inriktning: Bolags- och Handelsrätt, Skatterätt, Företagsöverlåtelser, Marknads- och Obeståndsrätt.

lars.engstrom@advokat-engstrom.se

Tel. direkt: +46- (0) 40-20 96 61