Impressum

Informationen på denna hemsida är skyddad enligt lagen om upphovsrätt och får ej, i sin helhet eller delvis, distribueras, modifieras eller reproduceras utan att Advokatfirman Engströms skriftliga medgivande först har inhämtats. Bilderna på denna sida får ej på något sätt reproduceras utan att Advokatfirman Engströms skriftliga medgivande först har inhämtats.

Det är Advokatfirman Engströms ambition att den information och de uppgifter som finns på denna hemsida skall vara aktuella, korrekta och tillförlitliga. Den är dock av allmän karaktär, varför Advokatfirman Engström friskriver sig från ansvar för innehållet på denna hemsida. För rådgivning i det enskilda fallet vänligen kontakta Advokatfirman.

Advokatfirman Engström & Co ansvarar inte för innehållet på länkade sidor.

Copyright © Advokatfirman Engström & Co AB. Alla rättigheter förbehålles.

Advokatfirman Engström & Co AB

Jungmansgatan 12 (World Trade Center)
211 19  MALMÖ
Sverige

Tel. 040 – 30 90 70
Fax: 040 – 30 90 80

E-mail: engstrom@advokat-engstrom.se

Orgnr. 556849-4339
Momsreg.nr: SE556849433901

I samarbete med Advokaten Lars Engström AB, 556321-1860.

Partners:
Advokat Sven Fjellander
Advokat och Rechtsanwältin Dr. Bettina Schütz-Gärdén
Advokat och Rechtsanwältin Katja Ober

Titlar:
Titeln “Rechtsanwältin” har tilldelats Dr. Bettina Schütz-Gärdén av Rechtsanwaltskammer Freiburg och Katja Ober av Rechtsanwaltskammer Braunschweig, Tyskland. Titeln “advokat” har tilldelats Bettina Schütz-Gärdén, Katja Ober, Lars Engström, Sven Fjellander och Hans Lundström av Sveriges Advokatsamfund.

Samfund:
Rechtsanwaltskammer Freiburg, Gartenstr. 21, 79098 Freiburg, Tyskland. Rechtsanwaltskammer Braunschweig.
Sveriges Advokatsamfund, Laboratoriegatan 4, 115 27 Stockholm, Sverige.

Yrkesetiska regler:
BRAO – Bundesrechtsanwaltsordnung
BORA – Berufsordnung für Rechtsanwälte
CCBE – Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Gemeinschaft
EuRAG – Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland

Dessa regler gäller Dr. Bettina Schütz-Gärdén och Katja Ober som “Rechtsanwältin” och innehållet återfinns på Bundesrechtsanwaltskammers hemsida – www.brak.de.

Advokatfirman är underkastad Advokatsamfundets etiska regler och tillsyn enligt lag. Regler återfinns på Sveriges Advokatsamfunds hemsida – www.advokatsamfundet.se.